ԴՊՐՈՑԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

 

 Գ․Ասրյան-զինղեկ      Ս․Աղաբալյան-ԴԱԿ  Է․Ազոյան-հայոցլ․(մ/մ) Լ․Չոբանյան-կենսաբ․(մ/մ)Ա․Դավթյան-քիմիա

                      

  Գ․Սարոյան -ֆիզիկա   Ս․Ղևոնդյան -ֆիզկուլտ․   Ի․Հովհաննիսյան-ռուսաց լ․ Ն․Բեժանյան-անգլ․  Շ․Մաթևոսյան -ֆրանս․
              ․            
Ա․Անդրեասյան-մաթեմ․Մ․Գագինյան-աշխարհ․Ռ․Բաղդասարյան-պատմ․ Ք․Թովմասյան-հայոց լ․ Հ․Սարուխանյան- ՀԵՊ ․

                             

Լ․Թունյան-դասվար      Ն․Գագինյան -դասվար        Լ․Փիլոյան -դասվար   Է․Թունյան-շախմատ

                                  

Գ․Վարդանյան-սոցմանկ․Ա․Աբովյան-ուս․օգն․   Ա․Սահակյան ուս․ օգն․   Օ․ Ասուլյան -հոգեբան  Դ․Հովհաննիսյան -օպերատոր

                        

Է․Վահրադյան-հաշվ․  Ա․Սարգսյան -գործավար Ա․Բաղդասարյան-գրադարանավար

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ա․Սարգսյան -գործավար