Դպրոցի կառավարվան խորհրդի կազմը

1․Ազոյան Էսթերա-մանկավարժ(նախագահ)

2․Ղևոնդյան Սաթենիկ-մանկավարժ

3․Ճավրուշյան Արփինե-ծնող

4․Պետրոսյան Հասմիկ-ծնող

5․Բերոյան Լևոն-տարածքային կառավարման մարմնի ներկայացուցիչ

6․Այվազյան Հարություն-տարածքային կառավարման մարմնի ներկայացուցիչ

7․Այվազյան Նարեկ-տեղական ինքնակառավարման մարմնի ներկայացուցիչ

8․Մխիթարյան Ռուբեն -նախարարության ներկայացուցիչ